Referenties

Software ontwikkeld door ons

TrialWizard

TrialWizard

Field trials made easy for plant breeders.

TrialWizard software for PC’s enables practical design, management and analysis of field tests with large numers of entries.

Preparing for sowing on the field is made easy with custom label printing and field maps with sowing order numbers per plot.

Data entry of observations and yields is flexible and practical, both by typing or importing from various dataloggers.

Comprehensive, meaningful results are presented in tables and graphs. Sophisticated statistics are available without the need for courses or manuals.

More information can be found on this page

Drinkwatermonitor

Venke drinkwatermonitor

Venke Drinkwatermonitor, voor varkens- en kippenhouders, meet voortdurend automatisch per dier, per hok of per afdeling de wateropname met slimme watermeters. Het verbruik wordt via internet doorgegeven naar onze server, opgeslagen in een database en inzichtelijk gemaakt via een webapplicatie op de smartphone of PC van de veehouder. Afwijkende drinkwaterbehoefte is een vroege indicatie van problemen of ziekte. Ook krijgt de veehouder zicht op vermorsing en technische mankementen aan de drinkwaterinstallatie.

Meer info op venke.nl

DigiKlauw

DigiKlauw, voor klauwbekappers van de Agrarische Bedrijfsverzorging. Door ongeveer 85 buitendienstmedewerkers van AB Nederland wordt hiermee routinematig het onderhoud en eventuele aandoeningen aan de poten van rundvee vastgelegd. Via internet worden de behandelgegevens verstuurd naar een door ons ingerichte server met database. De veehouder krijgt per e-mail een gedetailleerd overzicht van uitgevoerde behandelingen. Het stamboek krijgt ook de informatie per dier, voor fokwaardeschattingen van klauwgezondheid bij KI-stieren.

Meer info op digiklauw.com

WaterWeb

Kaart VeldAppDe VeldApp van WaterWeb, voor boswachters en vrijwilligers die wekelijks de grondwaterstanden bijhouden in natuurgebieden. De VeldApp op de smartphone heeft informatie van alle lokale peilbuizen en piketten en kan ze met GPS vinden op een kaart. Na ingeven van peilstanden, onderhoudsmeldingen en eventuele foto’s wordt deze informatie via internet verwerkt in een door ons beheerde server en database. De gebruiker kan in ’t veld ook vorige peilstanden in een jaargrafiek zien en krijgt zo een beeld van de droogtesituatie. Deze Progressive Web App werkt ook op plaatsen zonder internetbereik.

KRAS

KRAS, voor kalverhouders, om met minimale inspanning de verplichte medicijnregistratie te doen volgens de regeling IKB Vleeskalveren. Uitgevoerde behandelingen worden per individueel dier vastgelegd. KRAS berekent de juiste dosering van medicijnen per dier. De gebruiker krijgt een herinnering voor vervolgbehandelingen en een waarschuwing als de wachttijd van een medicijn niet strookt met de geplande afzetdatum van kalveren.

Meer info op www.krassoftware.nl